Alles digitaal via mijn.overheid.nl

Alles van de overheid nu digitaal online!

Alles van de overheid nu digitaal online!

Communicatie van de overheid met de burgers gaat meer en meer digitaal. Dat zijn berichten van de gemeente, Belastingdienst en nog veel meer. Bijvoorbeeld een aanslag inkomstenbelasting maar ook een herinnering om je paspoort te verlengen.

Op de website https://mijn.overheid.nl kun je je eigen berichtenbox met je digid activeren. Je digid kun je regelen op https://www.digid.nl.

Eenmaal in de berichtenbox kun je de berichten van tal van overheidsorganisaties inzien, opslaan, printen en op de site ‘archiveren’.

Digitaal aanleveren aan je boekhouder

Omdat je nu de berichten digitaal hebt, kun je ze gemakkelijk doorsturen per e-mail, bijvoorbeeld naar je boekhouder. Zo hebben we allebei een compact én scherp bestand. Zie dat maar ‘ns gemakkelijk voor elkaar te krijgen als je een papieren document gaat scannen of fotograferen!

Maar voor het gemakkelijk en georganiseerd aanleveren kun je de bestanden gewoon plaatsen in je Dropbox-directory op je computer die je deelt met Administratiestudio.nl. Dat is een directory met dezelfde submappen als de tabbladen in de papieren ordner. Daar komen dan ook de inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankmutatiebestanden enzovoorts. Zo kunnen jij en je boekhouder altijd en overal bij de papieren om je administratie en aangiften af te handelen.

Op papier aanleveren aan je boekhouder

Sla allereerst een digitale kopie op in je eigen computer, zodat je eigen papieren dossier compleet is. Voor aanlevering van alle papieren aan je boekhouder is het het gemakkelijkst om die even te printen en in de ordner van het betreffende jaar te doen. Als je alles compleet hebt in de map voor de jaarstukken van je bedrijf en voor je aangifte inkomstenbelasting, kan je boekhouder alles snel en gemakkelijk in orde maken. Op de checklist in je ordner vind je welke papieren allemaal van belang kunnen zijn.

Voor een korte uitleg, zie deze video: Activeer in 4 stappen uw account op MijnOverheid