Categorie archief: Boekhouding

Facebookpagina Administratiestudio.nl

Ondernemers van Nederland: ik zet hier regelmatig berichten waar je wat aan kunt hebben. Ik plaats vooral berichten die je niet vaak elders vindt en die tegen de mainstream in gaan.

Als je deze website nuttig vindt: kom hier regelmatig kijken. Of blijf nog makkelijker op de hoogte via de Facebook-pagina van Administratiestudio.nl. Hier link ik nieuwe artikelen op deze website.

Klik daar alsjeblieft op ‘Vind ik leuk’ om op de hoogte te blijven. Succes met je bedrijf en je boekhouding en belastingzaken!

Klik op 'Vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van tegendraadse ondernemerstips

Klik op ‘Vind ik leuk’ om op de hoogte te blijven van tegendraadse ondernemerstips

 

Betaal acceptgiro’s als gewone overschrijving

Betaal acceptgiro's als gewone overschrijving

Betaal acceptgiro’s als gewone overschrijving

Geldtip: Betaal ook acceptgiro’s als gewone overschrijving. Als je ook acceptgirobetalingen doet als gewone overschrijvingen, kun je zelf de omschrijving invullen en dus helder het klantnummer, factuurnummer, betreffende periode en andere omschrijvingstekst invullen. Zo zijn je bankafschriften veel helderder voor jouzelf maar ook voor je boekhouder.

Een klant wees me op nog een voordeel van ELKE betaling doen als gewone overschrijving in plaats van acceptgiro-overschrijving. Als je een acceptgiro-overschrijving doet en één tikfoutje maakt met het betalingskenmerk, heeft de ontvanger lang niet altijd genoeg informatie om de betaling nog juist te kunnen koppelen met jouw openstaande post die je hen moet betalen.

Maar met een gewone overschrijving kun je je naam, debiteurnummer, factuurnummer én natuurlijk het betalingskenmerk in de omschrijving kwijt. Dan heeft de ontvanger altijd méér dan voldoende informatie om de betaling juist te kunnen koppelen met de openstaande post. En dat voorkomt een te late betaling, boetes, rente, deurwaardersgedoe, telefoontjes, brieven, correcties en dat soort gedoe.

Als het kan, vermeld dan altijd je:

 • naam [NAAM];
 • “factuurnummer [FACTUURNUMMER]”;
 • “debiteurnummer [DEBITEURNUMMER]”;
 • “periode [PERIODE]”;
 • “betalingskenmerk [BETALINGSKENMERK]”

en bij belastingbetalingen:

 • de belastingsoort [BELASTINGSOORT];
 • “aanslagnummer [AANSLAGNUMMER]”
 • of je “burgerservicenummer [BURGERSERVICENUMMER]”.

Deze gegevens komen ook mee in het bankmutatiebestand zodat ik als boekhouder het zie wanneer ik de bankmutaties juist ga koppelen. En op deze manier is dat gemakkelijk en snel te doen voor mij. Maar ook zelf heb je maximale informatie wanneer je je bankafschriften bekijkt.

 

Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2012

Het jaar 2012 zit er weer op. De papieren kunnen verzameld worden voor de aangiften inkomstenbelasting over het vorige jaar. Pas in maart is de software voor deze aangiften beschikbaar, maar zodra je alles verzameld hebt, kan dit al naar je boekhouder die de jaarrekening alvast kan maken en deze dan na maart verwerkt in de aangiftesoftware.

Administratiestudio.nl werkt overigens met de aangiftesoftware van de Belastingdienst. Dat betekent dat je altijd en zonder kosten het aangiftebestand kunt opvragen. Je kunt dit met het aangifteprogramma van de Belastingdienst op je eigen computer openen. Zo kun je alle invoer bekijken en wijzigen, aanpassingen doorrekenen, zelf een aangifte (opnieuw) doen of een andere belastingadviseur hier mee verder laten werken.

Voor je voorbereiding is er een checklist van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Je kunt deze gebruiken naast de checklist van Administratiestudio.nl. Er staan punten in toegelicht die je op ideeën kunnen brengen welke informatie en stukken je kunt opleveren voor je jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting. Hier de link naar de checklist: Checklist-Aangifte-Inkomstenbelasting-2012.

Nieuwe factuureisen per 1 januari 2013

Met ingang van 1 januari 2013 veranderen de factuureisen. Deze aanpassingen van de eisen aan de verkoopfacturen die je aan je klanten stuurt, dienen om de regels te vereenvoudigen, te moderniseren en verder te harmoniseren. En om in te spelen op elektronisch factureren . Daarnaast vinden aanpassingen plaats met betrekking tot de uitreiking van de factuur, de inhoud van de factuur en het bewaren van facturen.

Ook de eisen, waaraan een factuur moet voldoen, wijzigen op een aantal punten. Hieronder staat wat de factuureisen zijn en wat er verandert per begin 2013.

Wat moet er op een factuur staan?

 • De datum waarop je de factuur uitreikt.
 • Opeenvolgend factuurnummer (je mag meerdere reeksen hanteren).
 • Btw-identificatienummer van de leverancier / dienstverrichter.
 • Btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht.
 • Naw-gegevens van de ondernemer en zijn afnemer.
 • De hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten en een duidelijke omschrijving hiervan
 • De datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden.
 • De maatstaf van heffing voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen.
 • Het toegepaste btw-tarief.
 • Het te betalen btw-bedrag.
 • Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter moet je op de factuur te vermelden: “factuur uitgereikt door de afnemer”.
 • Indien van toepassing: een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering.
 • Indien een verleggingsregeling van toepassing is, dan moet de vermelding “btw verlegd” vermeld worden.
 • Bij de verkoop een vervoermiddel moeten de gegevens van het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) te worden opgenomen.
 • Indien van toepassing de vermelding “Bijzondere regeling reisbureaus”
 • Indien van toepassing de vermelding: “Bijzondere regeling – gebruikte goederen”, “Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen”, ”Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”
 • Indien van toepassing de naw-gegevens en het btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger

De punten 11 (verwijzing naar de verleggingregeling), 15 (reisbureauregeling) en 16 (het specifiek vermelden van een bijzondere regeling) zijn nieuw of gewijzigd vanaf 2013.

De Belastingdienst kan een boete opleggen van maximaal € 4.920 als je een onjuiste factuur uitreikt. Pas daarom je facturen aan en zorg voor de verplichte vermeldingen op je verkoopfacturen. Administratiestudio.nl kan je hierbij helpen.

 

Kluwer Belastinggids abonnement

Ondernemers van Nederland: elke januari komt de Kluwer Belastinggids uit. Een dikke gids vol zeer leesbare informatie over je aangifte inkomstenbelasting over 2012. Als abonnement krijg je ‘m gratis thuisgestuurd en voor een lagere prijs dan in de winkel. Of je n

Kluwer Belastinggids 2013

Kluwer Belastinggids 2013

u zelf je aangifte wilt doen of je aangifte wilt voorbereiden voor je administratiekantoor of belastingadviseur: met deze gids ben je tot de tanden bewapend om elke vraag aan te kunnen en elk stukje papier en informatie aan te leveren aan je belastingadviseur. En je boekhouder/belastingadviseur alles in één keer compleet aanleveren scheelt aanzienlijk in tijd en dus in kosten!

Direct je belastinggids of abonnement bestellen op: http://shop.kluwer.nl.