Nieuwe factuureisen per 1 januari 2013

Met ingang van 1 januari 2013 veranderen de factuureisen. Deze aanpassingen van de eisen aan de verkoopfacturen die je aan je klanten stuurt, dienen om de regels te vereenvoudigen, te moderniseren en verder te harmoniseren. En om in te spelen op elektronisch factureren . Daarnaast vinden aanpassingen plaats met betrekking tot de uitreiking van de factuur, de inhoud van de factuur en het bewaren van facturen.

Ook de eisen, waaraan een factuur moet voldoen, wijzigen op een aantal punten. Hieronder staat wat de factuureisen zijn en wat er verandert per begin 2013.

Wat moet er op een factuur staan?

 • De datum waarop je de factuur uitreikt.
 • Opeenvolgend factuurnummer (je mag meerdere reeksen hanteren).
 • Btw-identificatienummer van de leverancier / dienstverrichter.
 • Btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht.
 • Naw-gegevens van de ondernemer en zijn afnemer.
 • De hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten en een duidelijke omschrijving hiervan
 • De datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden.
 • De maatstaf van heffing voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen.
 • Het toegepaste btw-tarief.
 • Het te betalen btw-bedrag.
 • Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter moet je op de factuur te vermelden: “factuur uitgereikt door de afnemer”.
 • Indien van toepassing: een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering.
 • Indien een verleggingsregeling van toepassing is, dan moet de vermelding “btw verlegd” vermeld worden.
 • Bij de verkoop een vervoermiddel moeten de gegevens van het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) te worden opgenomen.
 • Indien van toepassing de vermelding “Bijzondere regeling reisbureaus”
 • Indien van toepassing de vermelding: “Bijzondere regeling – gebruikte goederen”, “Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen”, ”Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”
 • Indien van toepassing de naw-gegevens en het btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger

De punten 11 (verwijzing naar de verleggingregeling), 15 (reisbureauregeling) en 16 (het specifiek vermelden van een bijzondere regeling) zijn nieuw of gewijzigd vanaf 2013.

De Belastingdienst kan een boete opleggen van maximaal € 4.920 als je een onjuiste factuur uitreikt. Pas daarom je facturen aan en zorg voor de verplichte vermeldingen op je verkoopfacturen. Administratiestudio.nl kan je hierbij helpen.